logo

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI – PGT

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Awesome Image

Preimplantasyon genetik testi (PGT), transfer öncesinde embriyoların genetik analizini yapmak amacıyla embriyolar üzerinde yapılabilen bir tarama testidir.

PGT neden önerilir?

Embriyo transferinin gebelikle sonuçlanmamasının en yaygın nedenlerinden biri anormal embriyo genetiğidir. PGT, transfer için seçilen embriyonun doğru sayıda kromozoma sahip olmasını sağlayabilir, böylece düşük yapma olasılığını azaltabilir.

01

PGT için iyi adaylar kimlerdir?

Preimplantasyon Genetik Tanı yapılan hastaları aşağıdaki başlıklarda toplayabiliriz.

  • 37 yaş üstü kadınlar (normal üreme yaşlanmasıyla birlikte anormal embriyo genetiği riskinin daha yüksek olması nedeniyle)
  • Kalıtsal bir genetik hastalıktan etkilenen çocuk sahibi olma riski taşıyan çiftler
  • Kromozomal anormallikler nedeniyle tekrarlayan düşüklerin geçmişi
  • Önceki düşük veya ölü doğumda yapılan incelemede genetik bir kusur bulunanlar
  • Önceki çocuklarında genetik hastalık tespit edilen çiftler
  • Gebelikle sonuçlanmayan üç ya da daha fazla tüp bebek denemesi bulunan çiftler (tekrarlayan implantasyon başarısızlığı)
  • Şiddetli erkek kısırlığı ile birlikte görülen kromozom bozukluğu veya genetik hastalığı olanlar
  • Eşlerden birisinde genetik bir problem nedeniyle gebelik elde edilememesi durumunda (buna kromozomlardaki sayısal veya yapısal bozukluklar neden olabilmektedir)
  • Anne-babasında ya da diğer akraba bireylerinde tek gen kusuruna bağlı kalıtsal hastalık bulunan çiftler
CELLFY NIPT

YENİ NESİL DİZİLEME

NGS (Next Generation Sequencing), yeni nesil dizileme olarak da adlandırılan ...